Predmet ponúka študentovi využiť nadobudnuté poznatky a informácie z oblasti regionálne – ekonomickej analýzy jednotlivých krajín a regiónov Ameriky. Prostredníctvom nich bude schopný porozumieť súčasnému vývoju v jednotlivých krajinách amerického kontinentu a tak objektívne analyzovať vývojové trendy v týchto regiónoch. Teoretický potenciál je postavený na poznatkoch fyzickej a socioekonomickej geografie, ale aj o hraničné disciplíny, ktoré majú vzťah k tejto problematike. Ide predovšetkým o poznatky z histórie, historickej a politickej geografie, ekonomiky, medzinárodného práva a geopolitiky. Predmet je orientovaný na aktuálne geografické informácie týkajúce sa prírodných zdrojov Ameriky, obyvateľstva, sídiel, integračných procesov na americkom kontinente. Široký rozsah informácií, ktoré tento predmet študentom poskytuje ju predurčuje k tomu, aby daný predmet tvoril základný fundament k porozumenie problematiky medzinárodných vzťahov.