Kurz pre 1. ročník Mgr. štúdia zameraný na zvládnutie spracovania diplomovej práce v súlade s požiadavkami FPVaMV UMB.