Kurz pre 2. ročník Bc. stupňa štúdia zameraný na zvládnutie spracovania bakalárskej práce v súlade s požiadavkami FPVaMV UMB.