Kurz pre 1. ročník Mgr. štúdia (všetky študijné programy) je zameraný na problematiku medzinárodnej migrácie a význam migračných politík, ako aj na ďalšie otázky súvisiace s medzinárodnými migračnými tokmi. Okrem analýzy migračných pohybov a migračných politík z interdisciplinárneho pohľadu sa kurz zameriava najmä na analýzu migračných pohybov v rámci územia Európskej únie a vytváranie spoločnej európskej migračnej politiky, ako aj na vývoj v oblasti migrácie a migračnej politiky v Slovenskej republike.