V období prerušenia klasickej výučby kvôli koronavírusu prebieha kurz dištančnou formou, prostredníctvom emailovej komunikácie. Vyučujúci pravidelne zasiela študentom učebné texty k jednotlivým témam a tiež materiály (články z časopisu, kapitoly z kníh a pod.) na reflexiu. Študenti posielajú písomne vypracované reflexie mailom vyučujúcemu (do 7 dní od zaslania učiteľom) s frekvenciou v priemere raz za týždeň.