"Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku."