Výskumná priorita „Nová sociálno-ekonomická paradigma európskej integrácie“