Informácie o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Rady vysokých škôl SR