Kurz je určený pre študentov bakalárskeho stupňa  študijného programu Andragogika