Articles de blog de Denisa Valyuchová

Tout le monde (grand public)

Semestrálne zadanie z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v roku 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Týranie blízkej a zverenej osoby, Vydieranie, Výtržníctvo formou ostatných pohlavných úchyliek.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike

Štatistika kriminality podľa druhu kriminality

Výtržníctvo formou ostatných pohlavných úchyliek (§ 364) za rok 2018

výtržníctvo

Vydieranie (§ 189) za rok 2018
Vydieranie
Týranie blízkej a zverenej osoby (§ 208) za rok 2018
Týranie
Štatistika uvedených trestných činov v rámci jednotlivých krajov Slovenskej republiky za rok 2018
štatistika krajov
Štatistika uvedených trestných činov celoplošne v rámci Slovenskej republiky za rok 2018
slovensko

Súbor QGIS