Položka blogu od Lukáš Mészároš

Každému na svete

Úloha č. 3

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Príjimanie úplatku_volebná korupcia, Pytliactvo, Poisťovacie podvody.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike: 

Statistics (minv.sk)

SÚBORR QGIS tu

dadfa

hjzuh

rehrt

qewrqdw

adsffddadafs


hzrtrt


koweqrlqewrqer


kgkgkgkt

kizusky

kinulkoka

lonbku

huraj


[ Modifikované: utorok, 15 júna 2021, 10:30 ]

Poznámky