Blog entry by Simona Hudačková

Picture of Simona Hudačková
by Simona Hudačková - Sobota, 24 marec 2018, 5:05
Anyone in the world

Porovnanie školských systémov v Nemecku a Rakúsku.