Articles de blog de Michaela Kačeriaková

Avatar Michaela Kačeriaková
par Michaela Kačeriaková, Piatok 23 marec 2018, 09:50
Tout le monde (grand public)
Porovnávanie vzdelávacieho systému v Poľsku, Česku a na Slovensku.