Blogeinträge von Michaela Kačeriaková

Nutzerbild von Michaela Kačeriaková
von Michaela Kačeriaková - Piatok, 23. marec 2018, 09:50
Weltweit öffentlich
Porovnávanie vzdelávacieho systému v Poľsku, Česku a na Slovensku.